737344dd8934cc52da9f7f85f2627abb

OMBYGGING PÅ VIKOMAR

Arbeidet med ombygging og utvidelse av anlegget på Vikomar i Harøysyndet nærmer seg ferdigstillelse.

Anlegget fremstår som en komplett og moderne pelagisk fabrikk, som nå også er rustet for ytterligere utvikling av produktene.